dr Roksana Kruć-Fijałkowska

"ORCID  https://orcid.org/0000-0001-9235-2916
Scopus Author ID: 57204209384
Web of Science ResearcherID: AAF-8643-2021

E-mail: roksana.kruc@amu.edu.pl
Phone:
0048-61-829 6047
0048-61-829 6333

Room: 264 (IG), L010 (WNGiG)

Job title: lecturer

Courses:

 • Hydrogeology
 • Methods of hydrogeological research
 • The groundwater well fields
 • Design of hydrogeological wells

Research interests:

 • Anthropogenic pollution of the environment
 • Groundwater quality hazards
 • Groundwater protection and monitoring
 • RBF systems
Abstracts

2022

 • Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Siepak M., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – The treated wastewater effluent impact on contamination of water supply aquifer during one decade of water exploitation (Tursko well field, Poland). 5th IAH CEG Conference, Rogaška Slatina, Slovenia, p. 20

2021

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: “OMNIBUS CZ. VII”. Konferencja on-line 08-09.02.2021

2019

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo, [w:] Geologia Warta Poznania. Konferencja Naukowa z okazji XXX-lecia Koła Naukowego Geologów UAM oraz X-lecia Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM „Geologia Warta Poznania”, Poznań, 11-12.10.2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Charakterystyka infiltracyjnych ujęć wody w Europie Wschodniej. XIX Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń, 9-12 września 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Migration of pharmaceuticals from the Warta River to the aquifer at a riverbank filtration site in Krajkowo (Poland). Proceedings of the International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR 10). Madrit, Spain 20th to 24th May 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód powierzchniowych w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. III Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody, 21 marca 2019

2018

 • Kruć R., Górski J., Przybyłek J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. Modelowanie przepływu wód podziemnych, Będlewo 16-19.10.2018
 • Kruć R., Górski J., Przybyłek J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 10-11.05.2018
Publications

2022

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – Seasonal variation of pesticides in surface water and drinking water wells in the annual cycle in western Poland, and potential health risk assessment. Scientific Reports, 12(1).
 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., 2022 – Factors affecting the concentrations of pharmaceutical compounds in river and groundwaters: efficiency of river bank filtration (Mosina-Krajkowo well field, Poland). Geological Quarterly, 66(3).
 • Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., Siepak M., Drożdżyński, Górski J., 2022 – The impact of treated wastewater effluent on contamination of a water supply aquifer during one decade of water exploitation (Tursko well field, Poland). Geological Quarterly, 67: 14, DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1646.

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Górski J., Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., 2021 – Assessment of river water infiltration conditions based on both chloride mass-balance and hydrogeological setting: The Krajkowo riverbank filtration site (Poland). Geologos, 27(1): 35–41.

2020

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., Nagy-Kovacs Z., Grischek T., 2020 – Geohydraulic condtions and post-treatment at riverbank filtration sites in Eastern Europe. Baltica, 33 (1): 97-108.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2020 – SOMA2 – narzędzie do oceny stopnia redukcji zanieczyszczeń mikroorganicznych na infiltracyjnych ujęciach wód. [W:] Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań, Wrzesiński D., Graf R., Perz A., Plewa K. (red). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 25-32, ISBN 978-83-7986-303-7.

2019

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Migration of Pharmaceuticals from the Warta River to the Aquifer at a Riverbank Filtration Site in Krajkowo (Poland). Water, 11, 2238.
 • Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., Kruć R., 2019 – The migration of pesticide residues in groundwater at a bank filtration site (Krajkowo well field, Poland). Environmental Earth Sciences, 78:593.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Farmaceutyki w wodach rzecznych oraz ich migracja do ujęć infiltracyjnych w Krajkowie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 475: 109-116.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2019 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Technologia Wody 3, 65: 24-31.

2018

 • Górski, J., Dragon, K., Kruć, R., 2018 – A comparison of the efficiency of riverbank filtration treatments in different types of wells. Geologos vol. 24, 3. DOI: 10.2478/logos-2018-0025
 • Dragon, K., Górski, J., Kruć, R., Drożdżyński, D., Grischek, T., 2018 – Removal of Natural Organic Matter and Organic Micropollutants during Riverbank Filtration in Krajkowo, Poland. Water, 10(10):1457. DOI: 10.3390/w10101457
 • Kruć, R., Górski, J., Przybyłek, J., 2018 – Conditions of infiltration well-field supply at the Mosina-Krajkowo water capture based on hydrochemical data. [in:] Security of collective water supply in areas under anthropopressure – 2018, Malina G. (Ed.). Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians in Częstochowa: 67-73 (in Polish)