CONTACT

 
 HYDROGEOCHMICAL LABORATORY
DEPARTMENT OF HYDROGEOLOGY AND WATER PROTECTION
INSTITUTE OF GEOLOGY
FACULTY OF GEOGRAPHICAL AND GEOLOGICAL SCIENCES
ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

10 Bogumiła Krygowskiego Street
61-680 Poznań

Head of Hydrogeochemical Laboratory, Marcin Siepak PhD
0061 829 63 17
0061 829 63 33
0061 829 60 52
fax:
0061 829 60 01