LABORATORIUM

Laboratorium hydrogeochemiczne Pracowni Hydrogeologii i Ochrony Wód UAM wykonuje analizy fizyczno-chemiczne próbek wód i gruntów z wykorzystaniem następującej aparatury analitycznej: indukcyjnie sprzężonej plazmy z detekcją mas (ICP-MS), wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z indukcyjnie sprzężoną plazmą z detekcją mas (HPLC-ICP-MS), absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oraz chromatografii jonowej (IC).

Indukcyjnie sprzężona plazma z detekcja mas (model 8800 QQQ, firmy Agilent Technologies, Japonia) jest wykorzystywana do oznaczeń wielopierwiastkowych w dowolnie zmineralizowanej matrycy. W połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową (model 1260 Infinity, firmy Agilent Technologies) zestaw technik łączonych wykorzystywany jest do oznaczeń form specjacyjnych pierwiastków.

Aparaty absorpcyjnej spektrometrii atomowej SpectraAA (model 280FS oraz 280Z, firmy Varian, Australia) wykorzystywane są głównie do oznaczeń metali i metaloidów w próbkach wód i skał. Urządzenia te pozwalają na wykonywanie oznaczeń z wykorzystaniem atomizacji w płomieniu, kuwecie grafitowej oraz kuwecie kwarcowej. Aparaty są w pełni zautomatyzowane – wyposażone w automatyczne podajniki próbek, SIPS oraz przystawkę do generowania zimnych par.

Z wykorzystaniem chromatografu jonowego (model 881 Compact IC Pro, firmy Metrohm, Szwajcaria) wykonywane są następujące oznaczenia: Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, F, Cl, NO2, NO3, SO42− i PO43-.

Dodatkowe wyposażenie laboratorium stanowi mineralizator mikrofalowy CEM-MARS Xpress. Ponadto laboratorium wyposażone jest w sprzęt do pobierania próbek wód powierzchniowych i podziemnych oraz skał jak również w aparaturę do pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych w terenie.

W laboratorium zatrudniony jest kompetentny i doświadczony personel, uczestniczący regularnie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Laboratorium wykonuje badania realizowane przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W laboratorium odbywają się również ćwiczenia ze studentami Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Laboratorium świadczy usługi w zakresie analizy fizyczno-chemicznej próbek dla firm i instytucji spoza UAM.

2 myśli w temacie “LABORATORIUM

  1. Pingback: pharmacies

  2. Pingback: para que sirve foshlenn clindamicina

Możliwość komentowania jest wyłączona.