WYBRANA APARATURA

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

aparatura_2

Chromatografia jonowa (IC)

aparatura_1

Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (F-AAS)

aparatura_3

Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS)

aparatura_4

Wysokosprawna chromatografia cieczowa z techniką generowania wodorków i absorpcyjną spektrometrią atomową (HPLC-HG-AAS)

aparatura_5

Mineralizator mikrofalowy MARSXpress CEM

aparatura_6

System oczyszczania wody Direct-Q3 UV

aparatura_7

Ponadto, Laboratorium Hydrogeochemiczne Pracowni Hydrogeologii i Ochrony Wód UAM wyposażone jest w sprzęt do pobierania próbek wód powierzchniowych i podziemnych oraz skał jak również w aparaturę do pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych w terenie.